Obowiązki użytkownika leasingowanego samochodu – czy rata leasingu to wszystko?

Leasing to popularna forma finansowania aut zarówno w przypadku klientów biznesowych jak i indywidualnych. Leasing klasyczny pozwala przedsiębiorcom na wykup pojazdu na własność, natomiast leasing nowoczesny (w przypadku firm) i leasing konsumencki (skierowany do osób fizycznych) pozwala na znaczne obniżenie wysokości rat leasingowych, a także bezproblemową wymianę auta na nowe już po kilku latach użytkowania. Warto jednak pamiętać, że do zakończenia okresu umowy finansujący użycza korzystającemu pojazd, a to oznacza, że leasingobiorca powinien pamiętać o kilku ważnych zasadach.

Po pierwsze: terminowa spłata rat

W umowie leasingowej klient zobowiązuje się do terminowej – czyli zgodnej z harmonogramem – spłaty rat miesięcznych. W przypadku leasingu klasycznego są one uzależnione od całkowitej wartości auta, natomiast w leasingu nowoczesnym i konsumenckim – od spadku wartości pojazdu w okresie użytkowania. Warto pamiętać, że ratę uznaje się za uregulowaną w terminie, jeśli wpłynie ona na rachunek bankowy finansującego najpóźniej w dniu wskazanym w harmonogramie. W praktyce zatem, o ile tylko mamy taką możliwość, lepiej jest płacić raty miesięczne z pewnym wyprzedzeniem. Druga opcja to dokonanie wpłaty bezpośrednio w oddziale banku, który udziela finansowania – w takim przypadku środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym leasingodawcy niemal natychmiast po wpłacie.

Jeśli leasingobiorca decyduje się na wniesienie opłaty wstępnej, wówczas leasingodawca wyznacza termin na jej uregulowanie. Co do zasady termin taki wyznaczany jest najpóźniej na dzień rejestracji auta. Wniesienie zadeklarowanej opłaty jest niezbędne, aby odebrać samochód z salonu. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu ofertach leasingu – zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów indywidualnych – opłata wstępna zaczyna się już od 0%, a więc pierwszą opłatą w ramach umowy może być dopiero pierwsza rata miesięczna.

Po drugie: ubezpieczenie pojazdu

Bardzo ważną kwestią jest kompleksowe ubezpieczenie leasingowanego pojazu. Polisę wykupuje korzystający z samochodu, należy jednak pamiętać, że umowa zawierana jest na rzecz finansującego. Wybór konkretnych produktów należy do leasingobiorcy, natomiast bank dokładnie wskazuje, jakiego rodzaju ubezpieczenia należy wykupić i jakie kryteria powinny one spełnić. Niezbędna okazuje się polisa OC – obowiązek jej posiadania nakłada zresztą na wszystkich kierowców aut Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – NNW oraz AC. Autocasco powinno uwzględniać ochronę przed ryzykiem uszkodzenia, a także kradzieży i rabunku auta. W praktyce często zdarza się, że leasingobiorca, zamiast samodzielnie poszukiwać produktów ubezpieczeniowych, korzysta z polisy zaproponowanej przez finansującego. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy leasingu korzystający zechce zmienić ubezpieczyciela, musi na piśmie zawiadomić o tym fakcie bank i uzyskać jego zgodę na dokonanie zmiany.

Po trzecie: dbałość o stan techniczny auta

Dobrą praktyką jest serwisowanie aut w autoryzowanych punktach serwisowych. W przypadku pojazdów udostępnianych korzystającemu na mocy umowy leasingu systematyczne przeglądy oraz dokonywanie niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych w ASO stanowi obowiązek leasingobiorcy. Jeśli na zakończenie umowy leasingowej korzystający zdecyduje się zwrócić auto dealerowi, wówczas fakt, że auto było regularnie serwisowane w ASO, ułatwi szybką ocenę stanu technicznego pojazdu.

Koszty okresowych badań technicznych, a także napraw pokrywa korzystający z pojazdu. W niektórych ofertach – np. w przypadku wynajmu długoterminowego, przeznaczonego dla klientów dysponujących flotą aut, istnieje możliwość obniżenia kosztów utrzymania pojazdów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie www.vwfs.pl.

Po czwarte: działania, na które trzeba uzyskać zgodę finansującego

Z leasingowanego auta może korzystać leasingobiorca, ale także członkowie jego najbliższej rodziny (w przypadku leasingu konsumenckiego), pracownicy i stali usługodawcy (w przypadku leasingu klasycznego, nowoczesnego i wynajmu długoterminowego). W każdej innej sytuacji należy pamiętać, że to leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie wyrządzi nieuprawniona osoba trzecia, której korzystający powierzył auto.

Istnieją również sytuacje wymagające uzyskania zgody od leasingodawcy na określone działania. Należy do nich np. plan wykorzystania użytkowanego pojazdu jako taksówki lub auta szkoleniowego w ośrodku nauki jazdy. Działanie takie jak najbardziej jest możliwe – wymaga jedynie pisemnej zgody leasingodawcy. Również zmiany konstrukcyjne i modyfikacje dokonywane w pojeździe wymagają zgody finansującego. Ważną kwestią, o której należy pamiętać, jest konieczność uzyskania zgody właściciela auta (czyli leasingodawcy) na wyjazd za granicę. Dodatkowo korzystający z pojazdu powinien upewnić się, czy nie będzie niezbędny zakup dodatkowych polis komunikacyjnych oraz wymaganej w niektórych krajach Zielonej Karty.

Najnowsze artykuły

Samochody coupe w finansowaniu

Audi A5 Coupé to sportowe auto, które zachwyca osiągami i eleganckim wyglądem zarówno na zewnątrz, jak i w luksusowym wnętrzu. A teraz możesz użytkować ten model, płacąc atrakcyjne miesięczne raty – to wygodne i bezpieczne. Zobacz możliwości finansowania …

  • 2022-11-22
Elektryczne Volkswageny

Niemieckie samochody w atrakcyjnym finansowaniu

Niemieckie samochody charakteryzują się solidnością i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na najwyższym poziomie. Sprawdź jak je sfinansować.

  • 2022-11-10
Polecane małe miejskie samochody osobowe z finansowaniem

Polecane małe miejskie samochody osobowe z finansowaniem

Chcesz kupić pierwsze auto lub po prostu potrzebujesz małego samochodu miejskiego, który poradzi sobie w miejskiej dżungli, będzie nim łatwiej zaparkować, a także szybko załatwić najważniejsze sprawy. Zobacz, jak łatwo sfinansować nowe małe auto, …

  • 2022-10-18

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.