Kredyt samochodowy – 3 najpopularniejsze zabezpieczenia

Kredyt samochodowy – 3 najpopularniejsze zabezpieczenia

Decydując się na kredyt samochodowy, musisz liczyć się z tym, że ten rodzaj finansowania powinien być odpowiednio zabezpieczony przez kredytodawcę. Poniżej przedstawiamy przegląd najpopularniejszych zabezpieczeń, które napotkasz starając się o kredyt samochodowy.

Cesja praw z polisy AC

Cesja praw z polisy AC chroni kredytodawcę przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, jak kradzież samochodu czy szkoda całkowita. Ten rodzaj zabezpieczenia polega na zgłoszeniu ubezpieczycielowi cesji na rzecz cesjonariusza (w tym wypadku jest nim kredytodawca). Oznacza to, że podmiot, na który dokonywana jest cesja nabywa prawa do przedmiotu owej cesji – w przypadku kredytu samochodowego jest to prawo do przyszłej wierzytelności, czyli świadczenia np. w sytuacji zgonu kredytobiorcy czy kradzieży pojazdu.

Co to oznacza w praktyce?

W sytuacji gdy twoje auto zostanie skradzione lub doszczętnie zniszczone, pieniądze z polisy AC zostaną wypłacone kredytodawcy na poczet spłaty kredytu samochodowego, który zaciągnąłeś.

Cesja z polisy AC – o tym pamiętaj:

 • Roszczenia z umowy AC przedawniają się po 3 latach od momentu wystąpienia zdarzenia.
 • To bank (a nie ty) powinien wstąpić na ewentualną drogę sądową, na przykład w sytuacji odmowy przez ubezpieczyciela wypłacenia odszkodowania.
 • Ogólne warunki ubezpieczenia mogą nie przewidywać cesji z polisy AC, dlatego zawczasu upewnij się, że dokonanie cesji będzie możliwe u twojego ubezpieczyciela.
 • Cesję zgłasza się u ubezpieczyciela, a umowę cesji zazwyczaj podpisuje się w towarzystwie pracownika banku.
 • Pierwsza rata ubezpieczenia AC powinna być opłacona zanim kredyt na samochód zostanie uruchomiony.
 • Po spłaceniu przez ciebie kredytu, bank powinien przesłać ci wszelkie dokumenty niezbędne do zwolnienia cesji z aktywnej polisy.

W regulaminach niektórych instytucji finansowych widnieją zapisy, które zobowiązują kredytobiorcę m.in. do dopilnowania, by kredytowany pojazd podlegał ubezpieczeniu przez cały okres trwania umowy kredytu czy do regularnego przedkładania bankowi kopii polis ubezpieczeniowych za kolejne okresy. Na przykład w przypadku gdy polisa AC dobiega końca, kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć bankowi dokument potwierdzający jej przedłużenie nie później niż na 7 dni przed końcem ważności polisy.

Zastaw rejestrowy w kredycie samochodowym

Zastaw rejestrowy jest sposobem kredytodawcy na zabezpieczenie wierzytelności. Z chwilą ustanowienia zastawu wierzyciel – w tym wypadku bank – uzyskuje pierwszeństwo w możliwości zaspokojenia swojego roszczenia z kredytowanego pojazdu.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązania, tj. nie spłaca rat kredytowych, kredytodawca staje się właścicielem kredytowanego samochodu.

Zastaw rejestrowy – o tym pamiętaj:

 • Zastaw rejestrowy powinien zostać zgłoszony w sądzie rejestrowym.
 • Umowę, którą podpisują obie strony umowy, tj. zastawca i zastawnik, nazywa się umową zastawniczą.
 • Informacja o zastawie najczęściej widnieje w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 • Nawet gdy spłacisz kredyt samochodowy, informacja o zastawie nadal widnieć będzie w rejestrze sądowym. Aby usunąć ten wpis z rejestru, bank powinien wydać pisemne oświadczenie, potwierdzające brak roszczeń finansowych z jego strony.
 • Wartość samochodu ustala się na dzień przejęcia własności przez wierzyciela. Jeśli wartość pojazdu nie wystarcza na pokrycie długu, różnicę dopłacić musi dłużnik. I odwrotnie – jeśli wartość samochodu jest większa niż dług, wierzyciel zwraca dłużnikowi nadpłatę.
 • W przypadku zalegania z ratami kredytowymi, bank wyśle ci wezwanie do zapłaty. Po bezskutecznym upływie wskazanego w wezwaniu terminu, wierzyciel staje się właścicielem pojazdu.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na przeniesieniu na kredytodawcę udziału we własności auta. Bank udzielający autokredytu staje się współwłaścicielem pojazdu, a fakt ten widnieje w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Po całkowitej spłacie kredytu bank przenosi własność pojazdu z powrotem na kredytobiorcę.

Co to oznacza w praktyce?

W sytuacji gdy kredytobiorca zalega ze spłatą rat kredytowych, bank przejmuje pojazd po to, by go sprzedać i odzyskać swoje pieniądze.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – o tym pamiętaj:

 • Bank, jako współwłaściciel pojazdu, jest wpisany do dowodu rejestracyjnego auta.
 • Przez cały okres trwania umowy kredytowej to bank, a nie kredytobiorca, jest w posiadaniu karty pojazdu.
 • Po spłacie ostatniej raty kredytu samochodowego bank prześle ci dokumenty, dzięki którym będziesz mógł przerejestrować samochód na siebie.

Istnieje także inny rodzaj przewłaszczenia, tzw. przewłaszczenie warunkowe, polegające na tym, że w dowodzie rejestracyjnym nie widnieje informacja o współwłasności pojazdu, ponieważ wierzyciel staje się właścicielem pojazdu dopiero w momencie, gdy dłużnik zalega ze spłatą zobowiązania.

W praktyce instytucje finansowe stosują zwykle nie wszystkie, ale wybrane formy zabezpieczeń. Na przykład w Volkswagen Financial Services są wykorzystywane dwie formy zabezpieczenia kredytu samochodowego – cesja z polisy AC oraz warunkowe przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Jak możesz ubezpieczyć swój kredyt na samochód?

Podobnie jak bank, ty również możesz ubezpieczyć swój kredyt samochodowy od ryzyk, które mogą uniemożliwić ci jego spłatę. Najczęściej banki rekomendują ubezpieczenie spłaty kredytu od następujących ryzyk:

 • śmierci w wyniku wypadku,
 • całkowitej niezdolności do pracy w wyniku choroby lub wypadku,
 • tymczasowej niezdolności do pracy w wyniku pobytu w szpitalu,
 • poważnej choroby.

Najnowsze artykuły

Samochody coupe w finansowaniu

Audi A5 Coupé to sportowe auto, które zachwyca osiągami i eleganckim wyglądem zarówno na zewnątrz, jak i w luksusowym wnętrzu. A teraz możesz użytkować ten model, płacąc atrakcyjne miesięczne raty – to wygodne i bezpieczne. Zobacz możliwości finansowania …

 • 2022-11-22
Elektryczne Volkswageny

Niemieckie samochody w atrakcyjnym finansowaniu

Niemieckie samochody charakteryzują się solidnością i nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi na najwyższym poziomie. Sprawdź jak je sfinansować.

 • 2022-11-10
Polecane małe miejskie samochody osobowe z finansowaniem

Polecane małe miejskie samochody osobowe z finansowaniem

Chcesz kupić pierwsze auto lub po prostu potrzebujesz małego samochodu miejskiego, który poradzi sobie w miejskiej dżungli, będzie nim łatwiej zaparkować, a także szybko załatwić najważniejsze sprawy. Zobacz, jak łatwo sfinansować nowe małe auto, …

 • 2022-10-18

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.