Co to jest ubezpieczenie CPI? Kiedy warto je wykupić?

Podczas przyjmowania wniosku kredytowego bank przeprowadza zawsze dla klienta ocenę zdolności kredytowej. Zależy ona od wielu różnych czynników – w tym m.in. od źródła i wysokości uzyskiwanych dochodów. Niestety, istnieją jednak różne nieprzewidywalne sytuacje losowe, w wyniku których sytuacja kredytobiorcy może ulec bardzo znaczącej zmianie z dnia na dzień. Z tego względu kredytodawca lub leasingodawca może zaproponować klientowi ubezpieczenie, które zagwarantuje ochronę przed ryzykiem pogorszenia sytuacji finansowej i życiowej. Polisy takie określane są w branży ubezpieczeniowej skrótem CPI (ang. Credit Protection Insurance).

Jak działa ubezpieczenie CPI?

W ofercie Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. polisę CPI określamy mianem Ubezpieczenia spłaty kredytu, jest ono bowiem znacznie bardziej zrozumiałe dla kredytobiorców i leasingobiorców. Po wykupieniu polisy klient zyskuje ochronę od ryzyka, związanego m.in. z utratą pracy, pogorszeniem stanu zdrowia ubezpieczonego lub jego zgonem. Jeśli w okresie umowy kredytowej lub leasingowej wystąpi zdarzenie objęte polisą, ubezpieczyciel wypłaca ustaloną w umowie sumę, dzięki której możliwa staje się spłata zaciągniętych zobowiązań. Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy tzw. wakacjami kredytowymi a ubezpieczeniem CPI. W przypadku polisy, raty kredytu nie zostają odroczone, a są spłacane przez ubezpieczyciela.

Posiadacz Ubezpieczenia spłaty kredytu zyskuje ochronę na wypadek różnych sytuacji losowych. Dokładna lista zdarzeń wyszczególniona jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ale najczęściej należą do nich:

●      Utrata pracy – w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa może         chronić zarówno osoby uzyskujące dochody z tytułu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, jak i z własnej działalności gospodarczej, a nawet umowy zlecenia.     

●      Niezdolność do pracy będąca wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czyli nagłego, nieprzewidywalnego zdarzenia o długotrwałych skutkach.

●      Pobyt w szpitalu, związany z obrażeniami powstałymi podczas wypadku albo też z zachorowaniem.

●      Poważne zachorowanie ubezpieczonego: nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, wszczepienie by-passów, a także schorzenia wymagające wykonania przeszczepu.

●      Zgon ubezpieczonego. W tej sytuacji ochroną objęta jest najbliższa rodzina kredytobiorcy, która w obliczu trudności finansowych zyskuje pomoc w spłacie zaciągniętych przez niego zobowiązań.

W jaki sposób wypłacana jest suma ubezpieczenia?

Jeśli w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia wystąpi jedno z opisanych powyżej zdarzeń, ubezpieczyciel – po otrzymaniu odpowiednich dokumentów – wypłaca należne świadczenie jednorazowo albo w postaci świadczeń miesięcznych. Świadczenie miesięczne dotyczy np. sytuacji, w których ubezpieczony utracił pracę, uległ nieszczęśliwemu wypadkowi lub też przebywał na leczeniu w szpitalu. Posiadaczowi polisy wypłacana jest wówczas kwota, która pozwala na spłatę przypadającej na dany miesiąc raty kredytu. W pozostałych sytuacjach wypłata świadczenia realizowana jest najczęściej jednorazowo.

Kiedy warto wykupić polisę CPI?

Ubezpieczenie spłaty kredytu można polecić każdemu kredytobiorcy i leasingobiorcy. Im wyższa jest suma kredytu lub leasingu, tym większe znaczenie zyskuje odpowiednia ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Skorzystanie z polisy okazuje się niezwykle ważne w sytuacji, w której kredytobiorca lub leasingobiorca uzyskuje wyższe dochody, niż pozostali członkowie najbliższej rodziny. Warto zaakcentować znaczenie ubezpieczenia spłaty kredytu w okresach pogarszającej się koniunktury rynkowej, kryzysów gospodarczych czy też obecnej, trudniejszej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. oferuje klientom ubezpieczenie spłaty kredytu powiązane z pakietem usług Assistance. Sprawiają one, że w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (utraty pracy lub pobytu w szpitalu), posiadacz polisy nie tylko otrzymuje wypłatę sumy ubezpieczenia, ale także korzysta z dodatkowej pomocy odpowiednich specjalistów.

Zakres usług jest tu bardzo szeroki. Jeśli ubezpieczony straci pracę, może skorzystać z pomocy psychologicznej, wsparcia w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, a także tłumaczenia ich na język angielski. Specjaliści zapewniają wsparcie także w wyszukiwaniu ofert pracy, natomiast przedsiębiorcom doradzają przy tworzeniu systemów motywacyjnych dla pracowników, kształtowaniu polityki personalnej, tworzeniu pakietów świadczeń czy też organizacji szkoleń dla personelu zatrudnionego w firmie. Ubezpieczony może ponadto skorzystać z doradztwa z zakresu prawa pracy, np. w kwestii uzyskiwania odprawy pieniężnej, świadczeń przedemerytalnych czy też praw przysługujących osobom bezrobotnym. Infolinia udziela również wskazówek dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej.

W przypadku pobytu w szpitalu ubezpieczony może natomiast skorzystać z dodatkowej opieki pielęgniarskiej. Przysługuje ona osobie, która przebywała w placówce leczniczej co najmniej przez 3 dni.

Więcej informacji na temat Ubezpieczenia spłaty kredytu znajdziesz w serwisie vwfs.pl.

Najnowsze artykuły

Modele suv od Skody dostępne z atrakcyjnym finansowaniem

Modele suv od Skody dostępne z atrakcyjnym finansowaniem

Szukasz SUV-a, czyli samochodu, który łączy zalety auta terenowego z osobowym, bo taki najlepiej sprawdzi się w Twojej firmie? Wśród modeli Škody znajdziesz kilka, które spełnią Twoje oczekiwania, tak by Twój biznes mógł swobodnie się …

  • 2022-09-20
Gdzie kupić samochody używane marki Škoda

Gdzie kupić samochody używane marki Škoda

Potrzebujesz samochodu bądź większej liczby samochodów do firmy, ale nie jesteś gotowy(-wa) na spory wydatek, jaki stanowi zakup nowych aut? A może potrzebujesz auta prywatnie, ale zakup nowego wykracza w tej chwili poza Twoje możliwości finansowe, a boisz …

  • 2022-09-14
Samochody używane SEAT w idealnej racie

Samochody używane SEAT w idealnej racie

Nie musisz odkładać przesiadki do nowszego auta. Możesz wybrać samochód używany, ale sprawdzony przez nas bardzo dokładnie i przygotowany do dalszej długiej drogi. Jak to możliwe, że używanym lub poleasingowym samochodem można wyjechać z salonu? Sprawdź, co …

  • 2022-09-07

Wszelkie prezentowane na tej stronie informacje, w tym zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne oraz finansowe nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem jednej z marek z Grupy Volkswagen: ŠKODA, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze, SEAT lub Audi.